SKARBY ŚLĄSKA OPOLSKIEGO. Polska z Klubem Globtrotera

Pławniowice. Pałac Ballestremów. Foto: Liliana Kołłątaj

Śląsk Opolski to – podobnie jak reszta Śląska – rejon nieprzebranych ciekawostek historycznych i architektonicznych. Nie brak tu pałaców i zamków, których nie powstydziłyby się królewskie rody Francji czy Włoch. Gdyby spojrzeć na ich wizerunki bez podpisu, wielu z tych obiektów nie skojarzyłoby się w ogóle z Polską.
Odległość z Warszawy w okolice Opola jest już na tyle duża, że nie sposób te ciekawostki zmieścić w jednodniowej wycieczce. Proponujemy zatem trzydniowy wyjazd weekendowy. 
Zastrzegamy z góry: zwiedzanie będzie intensywne, bo chcemy zobaczyć jak najwięcej. Poniżej skrótowo trasa, a dokładniejsze opisy zamieszczamy w dalszym ciągu tekstu.

Sulisław park pałacowy
Sulisław. Zakątek w parku pałacowym rodem z Prowansji lub Toskanii. Foto: Liliana Kołłątaj

Trasa: 
1. dzień: Warszawa – Namysłów – Brzeg – Oława 
2. dzień: Oława – Kamieniec Ząbkowicki – Sulisław – Kopice – Oława 
3. dzień: Oława – Moszna – Pławniowice – Gliwice – Warszawa 

TERMINY:
dla turystów indywidualnych:
19.-21 maja 2023
 (piątek – niedziela)

Dla grup zorganizowanych (min.15 osób) – terminy do ustalenia.

* * *
Spotkanie grupy: godz. 6.30
Plac Bankowy, przy pomniku Słowackiego
Powrót: ok. 22.30

Koszt podstawowy:
Z Kartą Globtrotera: 660 zł
dla pozostałych osób: 690 zł
***
Koszty dodatkowo: bilety wstępu do 3 obiektów – pałace i parki w Mosznie, Kamieńcu i Pławniowicach.
Dla chętnych obiady (jednodaniowe).
***

Koszt podstawowy obejmuje:
– przejazd autokarem lub busem (zależnie od liczby uczestników);
– 2 noclegi ze śniadaniem bufetowym w hotelu*** w Oławie, w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
– obsługę pilocką i częściowo przewodnicką na całej trasie, 
– realizację programu turystycznego,
– koszty przygotowania wycieczki, 
– ubezpieczenie wycieczkowe (koszty leczenia i nieszczęśliwe wypadki),
– obowiązkowe składki na fundusze TFG i TFP,
– opłaty drogowe,
– podatki.

Kopice
Pałac w Kopicach w latach 30. XX wieku. Ilustracja pokolorowana przez Jacka Kucharczyka. Foto: serwis opowiecie.info

UWAGA !
Ponieważ mogą być osoby, które nie będą zainteresowane zwiedzaniem wnętrz lub wspólnymi obiadami,
koszty zwiedzania i biletów wstępu podajemy oddzielnie.
Przy dokonywaniu wpłat prosimy zwrócić na to uwagę i w przypadku zainteresowania wszystkimi elementami wycieczki podać je w zgłoszeniu i uwzględnić przy wpłacie. Opcje do wyboru podane są w formularzu.
***
Kalkulacja kosztów dla grupy ok. 15 osób.
Wycieczka odbywa się przy minimum 12 uczestnikach, z dopłatą do kosztów transportu (ok. 30 zł).

Rezerwację należy potwierdzić w ciągu 7 dni od zgłoszenia opłatą rezerwacyjną w wysokości 100 zł.
Dopłata do całej kwoty – najpóźniej 20 dni przed wyjazdem.
***
W zgłoszeniu należy podać:
imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia, adres meldunkowy.
Zgłoszenie można przesłać na adres mailowy: klubglobtrotera@gmail.com
lub poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy
👇👇👇

Jeżeli zgłoszenie dotyczy kilku osób prosimy wpisać tu imiona, nazwiska oraz daty urodzenia wszystkich pozostałych zgłoszonych osób (dotyczy również dzieci). W przypadku wyjazdu indywidualnego w rubrykach prosimy postawić kreski.

1.

2.

Opcje do wyboru w trasie zwiedzania* * * * *

A oto najciekawsze obiekty na trasie.

NAMYSŁÓW
Namysłów zapewne niektórym kojarzy się z piwem. I słusznie, bowiem stąd pochodzi chmielowy trunek o takiej właśnie nazwie. Browar jest jedną ze starszych budowli miasta, obejmuje teren i budynki dawnego zamku książęcego, co niestety czyni całość niedostępną do zwiedzania. Gmachy są na tyle okazałe, że z zewnątrz też robią wrażenie.
Na szczęście to nie jedyne obiekty w Namysłowie godne uwagi. Początki Namysłowa datuje się na I połowę XIII wieku, toteż oczywiście znajdziemy tu budowle, jakie średniowieczne miasto powinno posiadać, czyli potężne mury obronne i okazałą wieżę bramną – Bramę Krakowską. Nie brak tu także XVIII-wiecznych gotyckich kościołów. Całości dopełnia rynek urokliwy rynek z pięknym ratuszem i malowniczymi kamienicami.

Namysłów zamek
Zamek i browar w Namysłowie. Foto: archiwum Wikipedii

BRZEG 
Na Starym Mieście w Brzegu szczególnie wyróżniają się zamek, ratusz i oczywiście kościoły. O zamku mieszkańcy Brzegu mawiają „nasz śląski Wawel”.  Trzeba przyznać, że coś w tym jest, bo nie tylko arkadami dziedzińca brzeski zamek przypomina krakowską królewską rezydencję. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego to prawdziwa perła baroku.
Nie mniej ciekawy jest ogromny kościół św. Mikołaja – bazylika pochodząca z XIV wieku, zaliczana do największych tego typu budowli gotyckich na Śląsku.

Brzeg. Zamek – Muzeum Piastów Śląskich. Foto: Liliana Kołłątaj

OŁAWA
To jedno z najstarszych miast śląskich. Jej początki sięgają X wieku. Bardziej intensywny rozwój od XII w. związany był z produkcją włókienniczą, którą wprowadzili tu tkacze walońscy. Do dziś pamiątka po nich widoczna jest w herbie miasta, w postaci białego, galijskiego koguta w czerwonym polu. Najbardziej prestiżową budowlą miasta jest dawny zamek piastowski, przebudowany w XVII wieku na barokowy pałac. Swe najlepsze chwile pałac, a wraz z nim Oława, przeżywały za czasów Jakuba Sobieskiego, syna króla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery d’Arquien (powszechnie znanej jako królowa Marysieńka).

Oława. Plac Zamkowy. W dawnym zamku piastowskim urzędują władze miasta. Foto: Liliana Kołłątaj

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 
Jeśli Kamieniec Ząbkowicki to oczywiście: pałac Marianny Orańskiej. Równie ciekawe i skomplikowane były losy księżnej – właścicielki posiadłości, jak samego pałacu. Niderlandzka księżniczka poślubiła księcia pruskiego Hohenzollerna, związek ten obfitował w wiele burzliwych zwrotów i ostatecznie rozpadł się całkowicie. Posiadłość trafiła jednak do spadkobiercy rodu, Albrechta von Hohenzollern, syna Marianny. Ostatnim właścicielem, oficjalnie do maja 1945 r. był książę Waldemar Pruski. Jednak faktycznie opuścił on pałac już 3 lata wcześniej.
W 1942 roku gmach prze­ję­ła na­zis­to­wska pa­ra­mi­li­tar­na or­ga­ni­za­cja Tod­t, prze­kształ­ca­jąc go w wiel­ki ma­ga­zyn tranzytowy, gdzie zwożono skra­dzio­ne z pol­skich mu­ze­ów, za­byt­ki i war­to­ścio­we dzie­ła sztu­ki, głównie z ca­łe­go Ślą­ska, ale też z innych regionów Polski. Tuż przed nadej­ściem wojsk so­wiec­kich du­ża część tych zbio­rów została wywieziona w głąb Nie­miec. Niewielką część wyposażenia udało się ukryć i uratować. Nie­dłu­go później do pałacu wkroczyła Armia Czerwona i to, co zostało trafiło najpierw do pięt­na­stu wa­go­nów, a potem do Rosji, zaś pałac został  dwukrotnie podpalony przez rosyjskich żołdaków i po drugim pożarze, zimą 1946 r. popadł w dewastację. Później już było tylko coraz gorzej, aż do przejęcia pałacu w dzierżawę w roku 1985 przez byłego wykładowcę Akademii Rolniczej w Poznaniu, Włodzimierza Sobiecha, który w dużym stopniu odgruzował i wyremontował obiekt. Po jego śmierci w 2010 r. pałac przejęła gmina Kamieniec, która zarządza nim do dziś, sukcesywnie kontynuując remont.

Kamieniec Ząbkowicki Pałac Marianny Orańskiej
Kamieniec Ząbkowicki. Pałac Marianny Orańskiej. Foto: archiwum internetowe 

KOPICE 
Neogotycki „pałac Kopciuszka” to jedna z najbardziej znanych, a jednocześnie najbardziej zaniedbanych budowli województwa opolskiego. Pierwotnie klasycystyczna budowla obecnych kształtów nabrała w drugiej połowie XIX wieku, gdy stała się własnością Joanny – „śląskiego Kopciuszka” i hrabiego Hansa Ulricha von Schaffgotsch.
Obecnie posiadłość po raz kolejny zmieniła właściciela, tym razem chyba w końcu ze skutkiem pozytywnym i szansą na odbudowę. Ze względu na stan ruin oglądanie z bliska nie jest możliwe, ale park wokół pałacu jest dostępny.
Ponadto warte uwagi jest także otoczenie pałacu. Wyremontowane zostało mauzoleum Schaffgotschów, gdzie złożone zostały szczątki właścicieli posiadłości. Także wiele domów w Kopicach zachowało swój charakter od końca XIX wieku i do dziś jest użytkowanych. 

Współczesny widok zrujnowanego pałacu w Kopicach.
Foto: Liliana Kołłątaj

SULISŁAW
Początki Pałacu Sulisław sięgają XVII stulecia. Jednym z prominentnych właścicieli tego obiektu był Król Prus Fryderyk Wilhelm III.W 1888 roku właścicielem Sulisławia został Hans Karl Hrabia von Schaffgotsch, syn właściciela wspomnianego wyżej pałacu w Kopicach. Po II wojnie światowej pałac przejęła administracja państwowa. Często zmieniający się zarządcy doprowadzili do licznych zniszczeń. W 1978 roku przejęło go Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Od 2000 roku nieużywany pałac znów zaczął niszczeć. W 2006 roku pałac, folwark oraz park zakupiło Towarzystwo Inwestycyjne BTA, deweloper z Warszawy. Pałac został odrestaurowany i otwarty w 2012 roku. Obecnie, po gruntownej renowacji, to nie tylko jeden z najpiękniejszych obiektów regionu, ale też pierwszy pięciogwiazdkowy hotel na Opolszczyźnie.

Sulisław. W dawnym pałacu mieści się obecnie ekskluzywny hotel. Foto: Liliana Kołłątaj

MOSZNA
Neogotycki pałac, przypominający zamek z bajek Disneya, to jeden z najbardziej znanych obiektów zabytkowych na ziemi opolskiej. Od 1866 do 1945 roku był rezydencją śląskiego rodu Tiele-Wincklerów, potentatów przemysłowych.
Podczas II wojny światowej pałac uniknął zniszczeń. Urządzono w nim lazaret.
W roku 1945 w pałacu kwaterowały oddziały armii radzieckiej, czego skutkiem była dewastacja większej części wyposażenia pałacowego i wywiezienie do Rosji większości zgromadzonej kolekcji dzieł sztuki, głównie obrazów i rzeźb.
Po wojnie pałac miał wielu dysponentów i użytkowników, w tym także szpital i centrum leczenia nerwic. Od 2013 roku w pałacu działa hotel z restauracją, a część budowli udostępniana jest do zwiedzania.

Moszna. Pałac Tiele-Wincklerów. Foto: Liliana Kołłątaj

PŁAWNIOWICE
W roku 1798 majątek pławniowicki objął hrabia Karol Franciszek von Ballestrem. Od tego czasu, aż do stycznia 1945 r. dobra pławniowickie wraz z pozostałymi rudzko-biskupickimi pozostawały w rękach rodziny Ballestrem, która wzniosła tu w latach 1882-1885 wspaniały pałac.

Pałac w Pławniowicach. Foto: Liliana Kołłątaj

GLIWICE
Dokładniejsze zwiedzanie Gliwic zostawimy na kolejną wizytę w tym mieście. Tym razem na zachętę zajrzymy do Willi Caro. To doskonale zachowana XIX-wieczna rezydencja w stylu renesansowej architektury willowej. Niegdyś należała do przemysłowca Oscara Caro, a w 1934 roku została przekazana przez miasto na stałą siedzibę muzeum gliwickiego. Ponieważ w Gliwicach planujemy obiad, będzie również okazja pospacerować się po przeuroczym gliwickim Starym Mieście. Może nawet wejdziemy na wieżę kościoła Wszystkich Świętych, by obejrzeć panoramę Gliwic.

Gliwice. Willa Caro. Foto Liliana Kołłątaj

* * * * *


Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy  potwierdzenie wstępnej rezerwacji na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
Pełna rezerwacja miejsca następuje po opłaceniu całkowitej należności.

Dane uczestników przetwarzane są tylko dla potrzeb tej wycieczki.
***
Organizatorem wycieczki jest Biuro Turystyki KLUB GLOBTROTERA WARSZAWA, wpisane do rejestru organizatorów turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie pod numerem 2314.
– – – – – – – – – – – – – – –
* W przypadku wycieczek jednodniowych oraz kilkudniowych wyjazdów klubowych nie wysyłamy do Uczestników umów.
* Dokonanie wpłaty oznacza akceptację programu i zasad wyjazdu. Ewentualnych zmian (zmniejszenie liczby zgłoszeń, zmiana nazwisk itp.) i rezygnacji można dokonać najpóźniej do 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia w przypadku wycieczek autokarowych; w przypadku rajdów i wycieczek pieszych – do 2 dni przed ich terminem.
* W przypadku, gdyby wyjazd nie mógł zostać zrealizowany uczestnicy otrzymają pełne zwroty wpłat.
Podobają Ci się moje pomysły tras zwiedzania? Będzie mi bardzo miło jeżeli zostawisz ślad Twojej wizyty w postaci komentarza lub polubienia i zostaniesz stałym czytelnikiem tego bloga.

Możesz także zasubskrybować bloga i otrzymywać bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową informacje o nowych artykułach oraz o trasach i terminach spacerów historycznych, rajdów i wycieczek Klubu Globtrotera.2 myśli w temacie “SKARBY ŚLĄSKA OPOLSKIEGO. Polska z Klubem Globtrotera

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close