Od Banku odkupiło go wojsko carskie na obiekt aprowizacyjno – obronny Twierdzy Modlin. Twierdza Modlin była związana bardzo mocno z Warszawą, jako że stanowiła element zewnętrznego pierścienia obronnego Warszawy, tzw. Warszawskiego Rejonu Umocnionego. Toteż Spichlerz zyskał nie tylko rolę magazynu, ale także jakby przedniej straży nadnarwiańskich fortyfikacji.

Ruiny Spichlerza Modlińskiego. Foto: Liliana Kołłątaj

W 1836 roku brzegi Narwi w rejonie Spichlerza połączył wiszący, drewniano – druciany Most Singelsa, umożliwiając bezpośrednią komunikację z Koszarami Cytadeli Modlińskiej. Most przetrwał do 1888 r. , kiedy to zabrał go wezbrany nurt rzeki. Ponieważ w tym czasie, w roku 1877 powstał niedaleko drogowo-kolejowy Most Pancera nad Narwią odbudowy „druciaka” nie podjęto, bo ta przeprawa przestała mieć istotne znaczenie.

Most Singelsa, łączący Spichlerz z Koszarami Cytadeli Modlińskiej, rok 1884.

W czasie I wojny, po wycofaniu się wojsk carskich,  Spichlerz służył żołnierzom pruskim, w dwudziestoleciu międzywojennym przejęło go wojsko polskie.

Spichlerz Modliński w roku 1915, po przejęciu przez Niemców. Foto: fotopolska.eu
Spichlerz Modliński w latach 1920-1939. Widok od strony południowej. Foto: fotopolska.eu

W międzywojniu był siedzibą Komendy Portu Wojennego Modlin, a potem Centralnej i Głównej Składnicy Marynarki Wojennej.
Czasy II wojny – to znów wojska niemieckie, z tym że de facto nie był przez nie nieużywany, jako że już we wrześniu roku 1939 został zniszczony. Bombardowanie w 1939 r. spowodowało wypalenie gmachu w środku przez bomby zapalające. Jednak jego grube mury ocalały i w takim stanie dotrwały do końca wojny.

Wrzesień 1939. Bombardowanie Spichlerza. Foto: fotopolska.eu
Ruiny Spichlerza Modlińskiego. Foto: Liliana Kołłątaj

Po wojnie zniszczony obiekt objęło Wojsko Polskie … i przystąpiło do rozbiórki. Cegła wykorzystawana była do różnych remontów, m.in. w Twierdzy, w której stacjonował garnizon, a także do celów prywatnych przez oficerów. Rozbiórkę powstrzymał prof. Jan Zachwatowicz, naczelny architekt odbudowujący Warszawę. Niestety zachodnie skrzydło spichlerza zdążono już wyburzyć.

Ruiny Spichlerza Modlińskiego. Widok od strony rozebranego skrzydła zachodniego. Foto: Liliana Kołłątaj

Po opuszczeniu przez wojsko i przejęciu przez miasto Nowy Dwór Mazowiecki Spichlerz popadał w dalszą ruinę, głównie za sprawą lokalnej społeczności oraz złomiarzy.

Ruiny Spichlerza Modlińskiego z widokiem na Wieżę Czerwoną Twierdzy Modlin. Foto: Liliana Kołłątaj
W ruinach Spichlerza Modlińskiego. W tle – Koszary Cytadeli Modlińskiej. Foto: Liliana Kołłątaj

W 1999 roku spichlerz zagrał rolę Zamku Horeszków w słynnej ekranizacji mickiewiczowskiego poematu „Pan Tadeusz” w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Natura i architektura. W ruinach Spichlerza Modlińskiego. Foto: Liliana Kołłątaj
W ruinach Spichlerza Modlińskiego. Foto: Liliana Kołłątaj

Obecnie zarówno Spichlerz i otoczenie to własność prywatna, w roku 2010 zostały sprzedane przez miasto NDM deweloperowi, który miał plany odbudowy i stworzenia tam hotelu i ośrodka konferencyjnego. Brak funduszy, a przede wszystkim koncepcji zagospodarowania terenu powoduje dalszą degradację.

W ruinach Spichlerza Modlińskiego. Foto: Liliana Kołłątaj
W ruinach Spichlerza Modlińskiego. Foto: Liliana Kołłątaj
W ruinach Spichlerza Modlińskiego. Foto: Liliana Kołłątaj
Ruiny Spichlerza Modlińskiego. Foto: Liliana Kołłątaj

Niegdyś Spichlerz Modliński był najbardziej reprezentacyjnym budynkiem Twierdzy. A niektórzy uważają, że także jednym z najpiękniejszych gmachów Europy.

 
Ruiny Spichlerza Modlińskiego. Widok od strony południowej. Foto: Liliana Kołłątaj